BHP

Świadczymy zarówno stałą obsługę firm, jak i realizujemy usługi w ramach jednorazowych zleceń.
W ofercie posiadamy kompleksowa obsługę BHP, szkolenia, nadzór, doradztwo, opracowania ryzyka zawodowego a także szkolenia z pierwszej pomocy.

Przeprowadzamy wstępne ogólne szkolenia bhp i okresowe szkolenia BHP dla pracowników. Szkolimy także pracodawców w zakresie ich obowiązków w dziedzinie BHP.

Rzetelnie prowadzone szkolenia oraz fachowa obsługa BHP wpływają bardzo pozytywnie na wydajność Państwa pracowników. Ponadto zabezpieczają Państwa jako pracodawców przed odpowiedzialnością za ewentualne naruszenia oraz przed koniecznością wypłaty odszkodowań za zaistniałe wypadki przy pracy.


Zapraszamy do współpracy.

Usługi księgowe

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych
  • prowadzenie rozliczeń podatkowych - ewidencja VAT, deklaracje podatkowe oraz obsługa wysyłek e-deklaracji
  • wsparcie w przypadku kontroli oraz w kontaktach z US, ZUS i audytorem
  • doradztwo księgowe - tworzenie polityki rachunkowości oraz wymaganych prawem regulacji wewnętrznych

Usługi kadrowo-płacowe

  • nawiązywanie, zmiany i rozwiązywanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
  • planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników
  • wyliczanie wynagrodzeń oraz rozliczenia z ZUS, US, PFRON, FP, FGŚP
  • doradztwo kadrowo-płacowe - tworzenie regulacji wewnętrznych (regulamin pracy, wynagradzania, ZFSŚ), procesy zatrudnieniowe i optymalizacyjne